الموت ؛ رویای هر ماجراجو

الموت ؛ رویای هر ماجراجو
الموت ؛ رویای هر ماجراجو
گروه گردشگری روزنامه دنیای اقتصاد: منطقه الموت در نزدیکی قزوین و دریاچه اوان برای کسانی که هوادار گردشگری ماجراجویانه هستند یکی از مقاصد جذاب به شمار می آید؛ شاید از همین رو است که حسن صباح، سردمدار اسماعیلیه نیز به دنبال یافتن نقطه ای امن و استراتژیک نهایتا الموت را برگزید و قلعه خویش را در آنجا بنا کرد. هر ساله تعداد زیادی از کوهنوردان و علاقه مندان گردشگری ماجراجویانه در گروه های رسمی و غیررسمی رهسپار الموت می شوند ؛ مقصد ابتدایی کوهنوردان و گردشگران ماجراجو چنانچه قصد صعود به قله خشچال را داشته باشند، دریاچه اوان قزوین است. از آنجا یک پیاده روی سنگین و کوه پیمایی تا چشمه پری ادامه می یابد...
ادامه مطلب