اشتراک گذاری

Couchsurfing چیست؟
Couchsurfing چیست؟
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: «couchsurfing» سایت و در واقع شیوه سفری است که یک ارتباط عمومی میان 7 میلیون انسان در بیش از 100 هزار شهر برقرار کرده تا آنها از این طریق زندگی هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارد. Couchsurfing مسافران را با یک شبکه اجتماعی عمومی از افراد به هم متصل می کند، که در آن افراد می توانند در یک مسیر عمیق و معنادار با هم همراه شده و سفر را حقیقتا تبدیل به یک تجربه اجتماعی کنند. طراحان این سایت می گویند: تصور می کنیم که دنیا با سفرکردن جای بهتری خواهد شد و سفر نیز با ارتباطات غنی تر می شود آنها زندگی خود را با کسانی که با آنها مواجه می شوند به اشتراک می گذارند و تبادل فرهن...
ادامه مطلب