اسفنجریه

اسفنجریه
اسفنجریه
با توجه به کنکاش تاریخی که از منطقه رستاق انجام پذیرفته مشخص گردیده که بعضی از روستاهای این منطقه قدمت 2هزار ساله دارند که هسته اولیه منطقه رستاق قریه اسفنجریه که فعلاً روستای عزآباد نام دارد. شمسی در اسناد صد سال پیش شمسی آباد (رستاق) مشهور بوده و توسط شمس الدین از سلسله کاکویه بنا نهاده شده است.گفته شده شمسی به جای چهار ده باستانی روستاق بوده است و پس از پیوستن روستاهای شمسی آباد،یحیی آباد و صفی آباد و یکی دیگر از آبادیها نام شمسی آباد به شمسی مبدل شده است. این روستا تابع دهستان رستاق از بخش مرکزی شهرستان صدوق به مختصات طول جغرافیایی54 دقیقه و7 ثانیه و عرض جغرافیای32 دقیقه و6 ثانیه و ارت...
ادامه مطلب