استان یزد

ایران زادگاه طراحی قالی
ایران زادگاه طراحی قالی
با دستان پینه بسته ، گره ها را بر تار و پود قالی می بافد گره هایی که مجموع آنها نقش و نگارهایی است که جایگاه هنر ایرانی را تا عالی ترین درجه می رساند. قالی بافی یکی از هنر ایرانیان است که با هزاران گره بر رج های موازی زده می شود و گره ها به دو تار یا چله به صورتهای فارسی باف و ترکی باف بافته می شود. هراتی، بوته ای، خرچنگی، لچک ترنجی، مینا خانی، گل ماهی، سردار جنگل، کرمانی، شاه عباسی، گل حنایی و بید مجنون از جمله طرح های به کار رفته در قالی های ایرانی است. طرح جوشقانی، مینا خانی، کاج، جقه جارکی، گل و بلبل، کل وکیلی، گل میرزا علی، گل محمدی، گل بته هندسی و هندسی افشان از دیگر طرحهای قالی های ا...
ادامه مطلب
استان یزد
استان یزد
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان یزد در مرکز ایران بین عرض هاى جغرافیایى 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقهٔ شمالى و طول جغرافیایى 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و 30 دقیقهٔ شرقى از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. این استان از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقى به استان خراسان، از جنوب غربى به استان فارس و از جنوب شرقى به استان کرمان محدود مى شود و به دلیل دور بودنش از سر حدات مرزى ایران، در طول تاریخ از بحران ها و فشارهاى فرهنگى و نژادى مصون مانده است. استان یزد در حدود 156‚72 کیلومترمربع وسعت دارد که تقریباً 4/37 درصد از وسعت کل خاک کشور را در بر مى گیرد. طبق آخرین ت...
ادامه مطلب