اروندرود

اروندرود
اروندرود
اروندرود، رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق. اجزای متشکله رودخانه مرزی بین ایران و عراق (اروند رود)، عبارتند از: فرات، دجله و کارون. رودخانه فرات از بلندی‎های سرزمینی قفقاز (ارمنستان)، سرچشمه می‎گیرد. این رودخانه از پیوستن رودهایی که از فلات ایران و کشور کنونی ترکیه، سرچشمه می‎گیرند، تشکیل می شود. کمابیش 60 درصد از آب‎ رودخانه‎ دجله از کوه‎های زاگروس (ایران) سرچشمه می‎گیرد با توجه به آبدهی دجله و فرات، حدود 40 درصد از آب رودخانه‎ای که از پیوستن این دو رودخانه‎ تشکیل می‎گردد، از سرزمین کنونی ایران تامین می‎شود.   میزان زیادی از آب رودخانه‎های فرات ...
ادامه مطلب