آیین کهن نوروز صیاد

آیین کهن نوروز صیاد
آیین کهن نوروز صیاد
صیادان جزیره قشم میانه تابستان هر سال را نوروز یا نوروز صیاد می نامند که اولین روز از فصل گرمای واقعی است. در نوروز صیاد، هیچ یک از صیادان قشمی هیچ ماهی و موجود آبزی دیگری را صید نمی کند و این روز را جشن می گیرند. سالِ صیادان چهار فصل دارد و از اوایل دهه سوم فروردین آغاز مى شود و 100 روز طول مى کشد. آخرین روز تیرماه هر سال را «نوروز صیاد» مى نامند. این روز، اولین روز از فصل گرماى واقعى استان است و معنى آن این است که یک سالِ صیادى به پایان رسیده است. این مراسم هنوز در روستای سَلَخ در جزیره زیبای قشم برگزار می شود و از روشنی هوا در صبح تا غروب آفتاب ادامه دارد مراسم با شست و شوی بدن در آب دریا ش...
ادامه مطلب