آش نذری در قزوین

آش نذری در قزوین
آش نذری در قزوین
یکی از اعتقادات مردم قزوین پخت آش نذری است . نَذر یعنی آن که انسان تصمیم بگیرد برای خدا کاری را انجام بدهد. آن کار که به خودی خود مستحب بوده است، بر اثر نذر واجب می شود البته با شرایطی که در متون اسلامی ذکر شده است. البته یک حالت دیگر هم برای نذر هست و آن این که انسان تصمیم بگیرد برای خدا کاری را (که مکروه و ناپسند است) ترک کند. معمولا نذرهایی که انسان می کند به صورت مشروط است یعنی مثلا نذر می کند که «اگر بیماریم معالجه شد، روز جمعه را روزه می گیرم.» اگر شما نذر کرده اید و چیزی را بر خود واجب یا حرام می دانید، بهتر است به کتابهای مربوط مراجعه کنید تا مطمئن شوید که نذر شما از نظر اسلام نافذ و ق...
ادامه مطلب