آستارا شهر پشت​بام ​های سفالی

آستارا شهر پشت​بام ​های سفالی
آستارا شهر پشت​بام ​های سفالی
در کوچه و خیابان های آستارا که قدم می​زنی متوجه می​شوی سقف​خانه​ هایش با پوشش سفال پوشیده شده​اند. این نوع پوشش هم جنبه تزئینی دارد و هم اینکه از نظر معماری باعث می​شود تا دمای خانه​ ها در تابستان خنک​تر از سقف​های شیروانی باشد. پوشاندن سقف در قدیم در روستا های اطراف به وسیله ساقه​ های خشک شده برنج انجام می​شد که این کار خطراتی از جمله آتش​سوزی و در هجوم باد قرار گرفتن را به همراه داشت، اما با تولید سفال این شکل سنتی پوشش در سقف جای خودش را به سفال داد که امروزه در اکثر پشت​بام های منطقه شاهد آن هستیم. اما چه جوری به آستارا برویم. بعد از معرفی کمی از خصوصیات منطقه برایتان بگویم که به چه شکل...
ادامه مطلب