آب انبار هفت بادگیر

آب انبار هفت بادگیر
آب انبار هفت بادگیر
در نزدیکی روستای متروک و تاریخی عصرآباد در یزد هفت بادگیر قد کشیده اطراف آب انبار، همانند دکل های کشتی غرق شده در حال دفن زیر ریگزارهای کویر هستند. عصر آباد روستایی متروک است که تا 60 سال پیش حدود 50 خانوار در آن زندگی می کردند اما با خشک شدن قنات محل زندگی خود را ترک کرده و دیگر به آنجا بازنگشتند. نام قدیم این روستا مجومرد بوده و در زبان فارسی قدیم به نام مرد جویای محبت شهرت داشته است. آب انبار هفت بادگیر موجود در این روستا مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ 17 اسفند 1381 با شماره ثبت 7753 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ویژگی مهم این آب انبار وجود هفت بادگیر بلند است. هر ...
ادامه مطلب