آبشار طرزه

آبشار طرزه
آبشار طرزه
این آبشار یکی از جاذبه های طبیعی منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر است که از ارتفاعات زاگرس مرکزی سرچشمه می گیرد و در روستای زیبای طرزه واقع شده است. ارتفاع این آبشار حدود 40 متر می باشد و در تمام فصول سال جریان دارد.  
ادامه مطلب