آبشار سه کاسه بافت

آبشار سه کاسه بافت
آبشار سه کاسه بافت
این آبشار در یک کیلومتری جنوب روستای جهان جان در 25 کیلومتری شهرستان بافت در مسیر جاده اصلی بافت-کرمان قرار دارد. آبشار سه کاسه پس از ریزش از یک ارتفاع 10 متری سنگی وارد سه کاسه پلکانی می گردد و به همین دلیل به این نام مشهور شده است. این آبشار درون تنگه رودخانه جهان جان واقع است. این رودخانه پس از تشکیل آبشار، مسیر خود به سمت جنوب در میان دره را ادامه می دهد و پس از عبور از بن گود به سد بافت می ریزد.
ادامه مطلب