آبشار سرطاف ایلام

آبشار سرطاف ایلام
آبشار سرطاف ایلام
این آبشار یکی از جلوه های زیبای طبیعت در شهرستان ایلام است که در شرق روستای شهید کشوری و جنوب شهرستان ایلام قرار دارد. این آبشار چند پله ای محوطه وسیعی را دربر می گیرد و معمولاً در فصول کم آبی، خشک می شود. این آبشار یکی از تفرجگاه های شهرستان ایلام محسوب می شود و همواره بازدیدکنندگان بسیاری از دور و نزدیک به این منطقه مراجعه می کنند.
ادامه مطلب