آبشار راین؛ مایه حیات در میان بیابان

آبشار راین؛ مایه حیات در میان بیابان
آبشار راین؛ مایه حیات در میان بیابان
آبشار راین که با نام «زر رود» نیز شناخته می شود یکی از زیباترین و شکوهمندترین مسیرهای کوهپایه ای استان کرمان است. آبشار راین با ارتفاع حدود 40 متر در 14 کیلومتری جنوب غربی شهر ییلاقی راین که در دامنه یکی از مرتفع ترین قله های ایران به نام قله هزار قرار دارد، واقع شده است. این آبشار از ریزش رودخانه ای پدید می آید که سرچشمه های آن در ارتفاعات بالادست و از دل دامنه ها و دیواره های برفگیر هزار مانند تاج خروس جریان می یابد. آبدهی آبشار راین آبشار راین طی چهار مرحله فرو می ریزد. مرحله اول 3 متر و پس از آن 4 متر، مرحله سوم از لبه پرتگاه تا نقطه ای که سنگ بزرگی در دیواره ها قفل شده و مرحله بعد...
ادامه مطلب