آبشار دره آبشتا نراق

آبشار دره آبشتا نراق
آبشار دره آبشتا نراق
آبشار دره آبشتا نراق در استان مرکزی واقع است. شهر کوچک نراق از نظر تقسیمات کشوری در نزدیکی شهرستان دلیجان و در محدوده استان مرکزی است. این شهر، حد فاصل شهرستان های قم، کاشان و دلیجان قرار دارد و از مناطق کوهستانی و سردسیر می باشد. شهر به علت محاصره از سه طرف توسط کوه ها دارای آب و هوای کوهستانی است از طرف شمال به کوه اُل و از سوی باختر در 18 کیلومتری به شهر دلیجان و از طرف جنوب به روستای سینقان و از سوی خاور در 22 کیلومتری به مشهد اردهال، 40 کیلومتری به نیاسر و در 70 کیلومتری به کاشان منتهی می گردد وسعت شهر حدود 70 کیلومتر مربع و میزان بارندگی در سال تقریباً 200 میلی متر می باشد. دره آبشتا ...
ادامه مطلب