آبشار خرقه فیروزآباد

آبشار خرقه فیروزآباد
آبشار خرقه فیروزآباد
آبشار خرقه فیروزآباد در استان فارس واقع شده است. این شهر 1035 کیلومتری تهران، 100کیلومتری جنوب شیراز و 240 کیلومتری شمال بندر عسلویه قرار گرفته است و در منطقه ای کوهستانی با آب و هوایی معتدل قرار دارد.شهر فیروز آباد 3 کیلومتری جنوب شرقی دارای اثری تاریخی به نام گور که توسط اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسلهٔ ساسانیان ساخته شده، واقع است. گور مرکز منطقهٔ اردشیر خوره بوده است که عربهای مسلمان آن را در سال 28- 29 ه.ق. مغلوب کردند. آثار تاریخی بسیار زیادی در این شهر وجود دارند که اکثراً به جا مانده از دورهٔ ساسانیان هستند. خرقه (فیروزآباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد واقع در استان ف...
ادامه مطلب