آبشار حمید

آبشار حمید
آبشار حمید
آبشار حمید یکی از زیباترین آبشارهای خراسان شمالی محسوب می شود. این آبشار در 7 کیلومتری شرق بجنورد و در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است. آب آبشار حمید از روستای آبچور سرچشمه می گیرد و پس از چندین کیلومتر و عبور از مناطق مختلف در کوهستان های حمید در انتهای دره ای پیچ در پیچ صخره ای قرار گرفته که آب آن از دو ستون (کوه) سنگی 25 متری می ریزد. در اطراف آبشار حمید ، درختان برافراشته انجیر و بوته های پربار تمشک وحشی به وفور دیده می شود که مزه میوه های شیرین آن تا چند ساعت بر زیر زبان گردشگران باقی خواهد ماند. یکی از زیبایی های دیگر این منطقه وجود اتاقی دوار سنگی روی صخره ای است که به گفته اهال...
ادامه مطلب