گیاه پاپیروس کلید حفظ منابع آب

گیاه پاپیروس کلید حفظ منابع آب
تهران-ایرنا-بسیاری از دانشمندان به تازگی به ارزش تصفیه آب از این طریق گیاه پاپیروس پی برده اند؛ پاپیروس می تواند به حفظ منایع آب کمک کند. به گزارش ایرنا از ساینس،گیاه پاپیروس که در ایران به آن بوریا می گویند، در شکل گیری و رشد تمدن مصر باستان نقشی عمده داشت. بوم شناسان امروزه به اهمیت این گیاه در تصفیه آب پی برده اند و امیدوارند بتوانند مردم را هم از ارزش آن آگاه کنند. مصریان باستان هزاران سال پیش از ساقه پاپیروس (بوریا) کاغذ ساختند. صدها هزار کتاب در کتابخانه سلطنتی اسکندریه و 58 کتابخانه عمومی شهر رم و تمام ادبیات جهان و کتاب های مقدس آن دوران روی کاغذهایی از جنس پاپیروس ساخته شد...
ادامه مطلب