گنبد شاه محمد، لرستان

گنبد شاه محمد، لرستان
زیارتگاه و گنبد شاه محمد، زیارتگاه مردم کرمانشاه و لرستان است که در انتهای شمالی طرهان و بر دامنه کوه های «تت» و «درامار» واقع شده است. این بنا با قدمت 120 سال، یکی از زیارتگاه های مردم این مناطق است. معماری اصل بنای گنبد شاه محمد، چهارگوش است که در بالا به هشت ضلعی تبدیل شده است. دیوار هر ضلع با کاشی های مشبک زینت داده شده است. گلدسته ها، استوانه ای شکل اند که در انتهای هر یک ازآن ها، تزئیناتی با آجر به صورت زیک زاک ایجاد شده است. تاریخ بنای گنبد شاه محمد سال 1322 هجری قمری است که برسنگ دیواره شرقی مقبره نوشته شده است. هر دو لنگه در ورودی مقبره روکشی از نقره دارند آیات و اشعاری باخ...
ادامه مطلب