گردشگری سلامت در ایران

گردشگری سلامت در ایران
گردشگری سلامت در ایران (با تاکید بر رتبه بندی خواص درمانی چشمه های منتخب استان اردبیل) زمینه و هدف: استان اردبیل در شمال غربی کشور ایران واقع می باشد و از نظر طبیعی دارای پتانسیل های با ارزشی است. چشمه های آب معدنی و گرم که به عنوان یکی از شگفتی های خلقت از گذشته های دور برای درمان بیماری ها استفاده می شده اند، جایگاه خاصی را در استان اردبیل به منظور توریسم درمانی برای گردشگران دارا هستند. روش کار: در این پژوهش، پس از گردآوری اطلاعات، وضعیت 14 مورد از چشمه های آب معدنی و آب گرم استان اردبیل تحلیل گردیده است، که با در نظر گرفتن 14 چشمه و شاخص های درمانی آن ها و بررسی آمار سه ساله اخیر بیماری ...
ادامه مطلب