گردشگری خلاق و فرصت هایی که از دست می رود

گردشگری خلاق و فرصت هایی که از دست می رود
شهرهایی همچون اصفهان و کاشان به خاطر طراحی شهری و صنایع دستی، و برخی دیگر از شهرهای ایران به دلایلی که در “شبکه شهرهای خلاق” مطرح است توانایی حضور در فهرست گردشگری خلاق را دارند اما فقدان آموزش و نبود بستر لازم، دستیابی به این صنعت را با مشکل روبرو کرده است. یک کارشناس می گوید ما در نسل سوم گردشگری با گردشگرانی مواجه خواهیم بود که از مرز دیدار صرف آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته اند و با حضور در بطن جامعه ی مقصد، به درک عمیق تری از آن نائل خواهند شد. در نسل سوم گردشگری، گردشگر شبیه یک شهروند رفتار می کند و شهر را برای آگاهی از شیوه زندگی و آداب و رسوم مردم زیرپا می گذارد. در واقع گردشگری ...
ادامه مطلب