کیان شهر

کیان شهر
کیان شهر شامل روستاهای طغرالجرد، سلمانشهر، حسین آباد، علی آباد، در 60 کیلومتری شمال شهر زرند قرار دارد شهر کیان شهر از سمت شرق با روستای دشتخاک از جنوب با شهر زرند از غرب با دهستان سیریز و از سمت شمال با شهر کوهبنان هم مرز است. بلندترین قله های منطقه کوه سرخ با ارتفاع 3545 متر و کوه هشونی با 3320 متر ارتفاع می باشند به علت نوع خاک، اختلاف شدید درجه حرارت و کمبود ریزش باران های موسمی منطقه فاقد پوشش های گیاهی ممتد است و تنها کوه های ان از درختان و بوته های از نوع گز، تاغ، گیاهان دارویی سرشار، بادام کوهی، کنگروحشی، زرشک، شاتره، خا کشیر، گون، پونه، خارشتر، شیرین بیان، و اسپند پوشیده شده است...
ادامه مطلب