کویر حلوان طبس

کویر حلوان طبس
کویر حلوان در استان خراسان جنوبی و در شهرستان طبس قرار دارد. این ریگزار از شمال به کویر مرکزی ایران و ارتفاعات پیر حاجات طبس، از جنوب به محور ارتباطی شهرستان خور به طبس، از شرق به کوه ها و ارتفاعات عاشقان و از غرب به دریاچه نمک خور و کویر مرکزی ایران محدود می شود. کویر حلوان در گذشته محل عبور و مرور مهمی بوده است. موقعیت جغرافیایی حلوان نام روستایی در حاشیه شرقی این کویر است. روستای حلوان یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبس است که از دیرباز از چند جنبه معروف بوده است. وجود نخلستان و تولید خرمای بسیار مرغوب از آن به طوری که که واریته خرمای آن معروف است. در سال های اخیر علاوه بر نژاد محلی ...
ادامه مطلب