کوه کرچان البرز

کوه کرچان البرز
کوه کرچان یکی از کوه های استان البرز است که در 45 کیلومتری کرج در جاده چالوس قرار دارد. کوه کرچان در شرق رشته کوه البرز غربی و در مجاورت کوه های هزار بند، هفت خوان و کلاش ویا واقع شده است. بلندترین نقطه این کوه قله کرچان است که 3780 متر ارتفاع دارد. صعود به این کوه از طریق روستای کیاسر، روستای همه جا، روستای حسنکدر و روستای سپهسالار امکان پذیر است و همگی این روستاها از جاده چالوس قابل دسترسی می باشند.
ادامه مطلب