کوه های بیستون و پرآو

کوه های بیستون و پرآو
کوه های بیستون و پرآو با وسعتی حدود 1020 کیلومترمربع در شمال و شرق شهر کرمانشاه قرار گرفته اند و پس از طاق بستان به سوی کردستان امتداد می یابند. این ارتفاعات سنگی و غیرمشجر بوده و دارای معابر محدود است که امتداد آن ها تا رود سیمره ادامه دارد. این رشته ارتفاعات از کوه های متعددی تشکیل یافته و بلندترین قله آن کوه شیخ علی خان به ارتفاع 3357 متر است. ژرف ترین غار خاورمیانه به عمق 572 متر به نام غار بیستون یا پراو، در دامنه جنوبی قله قته چرمی واقع شده است. بهترین مسیر صعود به قله کوه شیخ علی خان، از تنگ کنشت به روستای مانگ هلات و از آنجا ابتدا به سوی شرق و سپس به سوی جنوب تا قله، طی می شود. کتیبه ا...
ادامه مطلب