کوه قلاقیران

کوه قلاقیران
کوه قلاقیران در 5 کیلومتری غرب شهر ایلام قرار گرفته و به لحاظ جلوۀ طبیعی در زمرۀ یکی از بهترین نقاط کوهستانی کشور به شمار می آید. مناظر این کوه دارای زیبایی های کم نظیری از جمله تفرجگاه های جنگلی ششدار و منجل که اطراف کوه را احاطه کرده است. به لحاظ مردم شناسی نیز این کوه در ایلام از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و به نوعی در ادبیات شفاهی نماد شهر ایلام به شمار می آید.
ادامه مطلب