کوه دالپری

کوه دالپری
کوه دالپری، با ارتفاع 600 متر، در 35 کیلومتری شرق دهلران و غرب روستای مولاب قرار دارد و سرچشمۀ رودخانه های چی خواب و آب مورموری است و به وسیلۀ درۀ آب مورموری به دو قسمت تقسیم می شود.
ادامه مطلب