کنگاور

کنگاور
کنگاور یکی از شهرهای قدیمی ایران است که قدمت آن به دوره ساسانی می رسد. بعد از شکست ایران، عرب ها نام آن را قصرالصوص نامیدند. کنگاور به دلیل همجواری با معبد باستانی آناهیتا، اهمیت ویژه ای داشته است. این شهر تا زمان ساسانیان آباد بود، ولی پس از غلبه عرب ها ویران شده است. در حال حاضر آثار قلعه خرابه سنگی معبد آناهیتا در محله گچ کن آن باقی مانده است. در این شهر، خسرو پرویز بر روی صفحه ای، بنای ستون داری از گچ و آجر ساخته بود. یاقوت حموی در قرن هفتم هجری قمری نوشته است که ساختمان های ساسانیان بیست ذرع از سطح زمین بلند تر است. شهر کنگاور به دلیل بقایای کاخ یا معبد آناهیتا شهرت ملی و جهانی دارد. ...
ادامه مطلب
ترمینال کنگاور کرمانشاه
امکانات ترمینال کنگاور فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه کنگاور (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه کنگاور (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه کنگاور (تعاونی 3) - میهن نور پایانه کنگاور (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه کنگاور (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه کنگاور (تعاونی 6) - عدل پایانه کنگاور (تعاونی 7) - لوان نور پایانه کنگاور (تعاونی 8) - راه پیما پایانه کنگاور (تعاونی 9) - تک سفر پایانه کنگ...
ادامه مطلب