کلیسای گئورک مقدس تهران

کلیسای گئورک مقدس تهران
کلیسای گئورگ مقدس در تهران، خیابان حنیف نژاد، میدان وحدت اسلامی ، بازارچه قوام الدوله، کوچه کلیسا واقع است. بنای اولیه این کلیسا طبق روایات توسط دو تن از ارامنه ساکن آن محله به نامهای هوسپیان و استپانیان بصورت محراب کوچکی جهت انجام فرایض دینی ارامنه ساخته شده است. پس از به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه قاجار در سال 1798 میلادی عده ای از صنعتگران ارمنی ساکن جلفای اصفهان و تبریز به تهران آمده و بعضا در محله دروازه قزوین ساکن شدند و در نتیجه به تعداد ساکنین ارمنی آن محله افزوده شد. چون محراب کوچک مزبور دیگر نمی توانست جوابگوی احتیاجات دینی ارامنه ساکن محله باشد لذا در سال 1884 میلادی کلیسای فعلی در مح...
ادامه مطلب