کلیسای مار یعقوب (ماریاقوس)

کلیسای مار یعقوب (ماریاقوس)
کلیسای مار یعقوب (ماریاقوس) مربوط به دوره پهلوی است و در شهرستان سلماس، روستای تازه شهر واقع شده و این اثر در تاریخ 19 اسفند 1380 با شمارهٔ ثبت 4843 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.  
ادامه مطلب