کلیسای مارگیورگیز

کلیسای مارگیورگیز
کلیسای مارگیورگیز، مریم مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان اورمیه، روستای گل پرچین (گلپاشین) واقع شده و این اثر در تاریخ 3 اسفند 1377 با شمارهٔ ثبت 2209 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ادامه مطلب