کلیسای مارسرکیس سلماس

کلیسای مارسرکیس سلماس
کلیسای قدیمی مارسرکیس مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان سلماس، بخش مرکزی، روستای خسروآباد واقع شده و این اثر در تاریخ 17 اسفند 1381 با شمارهٔ ثبت 7532 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کلیسای مارسرکیس (مارگیورگیس) در روستای خسروآباد سلماس قرار دارد. بومیان منطقه بر این باورند که نام خسروآباد، برگرفته از نام خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، است. آنان هم چنین بر این عقیده اند که پیشینه مارگیورگیس به دوران ساسانیان می رسد و صلیب مقدس حضرت مسیح، توسط خسرو پرویز از اورشلیم به ایران آورده و مدتی در این کلیسا نگه داری شد تا این که در زمان پادشاهی “پوران دخت” این صلیب هنگام برقراری صلح ...
ادامه مطلب