کلیسای مارخنه میانه

کلیسای مارخنه میانه
کلیسای مارخنه متعلق به آشوری های روستای جمال آباد است.این کلیساها در روستای جمال آباد بر سر راه گردنه و پادگان قوشچی قرار دارند و کلیسای دیگری به ارامنه تعلق دارد. این کلیسا از نظر فرم معماری و ویژگی های خاص خود بی شباهت به ابنیه مذهبی مسیحیان دوره ساسانی نیست؛ چنانکه یکی از اسقف های آشوری به نام دکتر ضیاء دشتو به استناد نوشته های ابن عبری این کلیسا را همزمان با کلیسای قدیمی گولان که به دوره ساسانی مربوط بود، می داند. معماری کلیسای مارخنه کلیسای مارخنه نیز مانند سایر کلیساهای آشوریان دوره ساسانی دارای تاق ها و تاق نماهایی با طرح بیضی است. مصالح آن عمدتاً سنگ است و صرف نظر از قسمت الح...
ادامه مطلب