کلیسای لیلیان

کلیسای لیلیان
کلیسا و درمانگاه تاریخی لیلیان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان خمین، بخش کمره، دهستان خرمدشت، روستای لیلیان واقع شده و این اثر در تاریخ 20 اردیبهشت 1386 با شمارهٔ ثبت 19064 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ادامه مطلب