کلیسای فنایی

کلیسای فنایی
کلیسای فنایی مربوط به سدهٔ 7 و 8 ه. ق. است و در خوی، حومه شهر واقع شده و این اثر در تاریخ 25 اسفند 1379 با شمارهٔ ثبت 3380 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این کلیسا در حومه شهرستان خوی در روستایی به همین نام و در میان خانه های روستایی قرار دارد . این بنا از قلوه سنگ و سنگ لاشه ساخته شده و قوس های جناقی آن از آجر و پوشش های گنبد آن سنگی است و محرابی به طرف شرق دارد . این کلیسا از نظر معماری و نقوش ترسیمی در محراب با بنای کلیسای مهلذان هم خوانی دارد و تعلق آن را به دوره صفویه تایید می کند . این نقوش که در اندود گچ به کار رفته است عمدتا نقوش اسلیمی گل و بوته است . طرفین محراب نیز...
ادامه مطلب