کلیسای سورپ تارگمانچاتس

کلیسای سورپ تارگمانچاتس
کلیسای تارگمانچاتس یا ” مترجمان مقدس” که نام خود را از مسروپ ماشتوس ابداع کننده خط ارمنی گرفته است در تهران، خیابان وحیدیه کوچه مدرسه ارامنه واقع است. ساختمان اولیه این کلیسا توسط شورای بین المللی کلیساها و با همکاری شورای خلیفه گری ارامنه تهران در سال 1968 میلادی برای آن گروه از ارامنه بنا گردیده بود که در اثر زلزله سال 1962 میلادی (1341ش) بوئین زهرا، خانه هایشان ویران و به ناچار به این منطقه از تهران مهاجرت کرده بودند. بنای کلیسا در ابتدا سالنی بیش نبوده است که در مراحل بعدی یک برج ناقوسخانه در سمت شمالی و گنبدی نیز به آن افزوده شد. سپس تالار ستونداری در جلوی در ورودی غربی آن بنا گردید. نمای...
ادامه مطلب