کلیسای سورسور

کلیسای سورسور
آدرس : آذر بایجان غربی-شهرستان چالدران-روستای بارون کلیسای مریم مقدس یا سور سور که به نام «کلیسای زور زور» نیز معروف است در کنار سد بارون در 20 کیلومتری ماکو در روستایی به نام بارون و 12 کیلومتری شمال غرب قره کلیسا قرار دارد. این بنا دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی است. این کلیسای صلیبی شکل است که بیشتر به یک نمازخانه کوچک شبیه است . در سال های 1315 تا 1324 میلادی در این مکان کلیسا و دیر مریم مقدس به وسیله اسقف بسداچی زاکاریا ساخته شده است. این بنا با سنگ های تراشیده شده در حجم های مختلف ساخته شده است. نمای کلیسا بسیار ساده است و فقط در اطراف پنجره ها و نورگیری ها با ستون های کاذبی که به قوسی ...
ادامه مطلب