کلیسای سرکیس مقدس سلماس

کلیسای سرکیس مقدس سلماس
این کلیسا در روستای قلعه سر نزدیک شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی واقع است. سال بنای این کلیسا 1806 میلادی است و توسط روستائیان ارمنی همان محل بنا شده است. پلان کلیسا مستطیلی شکل بوده و دارای جهت شرق به غرب است.سقف شیروانی شکل آن برروی چهار ستون با مقطع مربعی شکل است که توسط قوسهائی به یکدیگر و دیوارهای جانبی متصل شده و استوار شده اند.از ستونها و سقف کلیسا تنها بخش جنوبی آن باقی مانده است. ورودی اصلی کلیسا در قسمت غرب بنا قرار دارد. در دو سمت محراب که در شرق کلیسا واقع است دو اطاق مستطیلی شکل بنا شده اند. بر روی سنگهای دیوارهای کلیسا نوشته هایی به زبان ارمنی و چند صلیب نقش بسته است. در ا...
ادامه مطلب