کردی دوزی

کردی دوزی
لباس کردی یکی از زیباترین و متنوع ترین و پوشنده ترین پوشش هایی است که به نوشته سیاحان در سفرنامه هایشان در سطح فرهنگ مردم دنیا کم نظیر است. به طوری که این لباس در چندین جشنواره مختلف بینالمللی مقام اول را به لحاض پوشش، زیبایی و تنوع طرح را به خود اختصاص داده است.تنوع پوشش های و البسه های محلی کردی ، ملون بودن و اهمیت دادن به پوشش توامان با زیبایی و تاثیرات عوامل جویی و جغرافیای در ایجاد این تنوع ها تاثیرات بسزایی دارد. باتوجه به مصارف عمده ی این تولیداد تعداد کثیری از صنعتگران کردستان به دوخت انواع البیه محلی ، زنانه و مردانه می پردازند. هنر دوخت پوشش های کردی با توجه به تنوع و تعدد فرمها و...
ادامه مطلب