کتیبه های گنج نامه

کتیبه های گنج نامه
کتیبه های گنج نامه در فاصله 5 کیلومتری غرب شهر همدان در انتهای دره سرسبز عباس آباد قرار دارند. این اثر تاریخی بی نظیر در ابتدای مسیر جاده ای که همدان را به تویسرکان و غرب کشور مرتبط می سازد، واقع شده است و از آنجا که این مسیر در زمان هخامنشیان یکی از شعبات اصلی راه باستانی شاهی بوده که از دامنه الوند، هگمتانه (پایتخت تابستانی هخامنشیان) را به بابِل در مرکز بین النهرین مرتبط می ساخت، از راه های پر رفت و آمد و امن دوران باستان به شمار می رفت. به علاوه این راه به جهت این که به بابِل ختم می شد، راه مقدسی محسوب می گشت به همین دلیل مکان مناسبی بود تا شاهان هخامنشی، با ایجاد سنگ نوشته، باورها و اندیش...
ادامه مطلب