کتاب نانوشته گردشگری مذهبی در ایران

کتاب نانوشته گردشگری مذهبی در ایران
گردشگری اسلامی، گردشگری جنگ، گردشگری ورزشی، گردشگری طبیعی، فرهنگی، تاریخی، شکار و همه محورهایی بود که با آمدن دومین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در فهرست توجه عملیاتی شدن قرار گرفت تا همه راه ها برای جلب گردشگر بیشتر به ایران تجربه شود. مسوولان گردشگری ایران از هیچ کدام از فرصت های احتمالی رو بر نگرداندند اما عجیب بود که با وجود تاکید تمام روی هدفمندکردن گردشگری اسلامی در ایران و تبدیل ایران به بازار هدف برای مسلمانان جهان هیچ کدام از زیر ساخت های لازم و سیاست های مورد نیاز، مورد توجه و اجرا قرار نگرفت. اعلام این خبر که از یک میلیون و هفتصد هزار گردشگر ورودی به ایران 600 نفر آنها ...
ادامه مطلب