کاظم آباد کرمان

کاظم آباد کرمان
در موقعیت طول جغرافیایی آن 25 دقیقه و 30 درجه عرض جغرافیایی 50 دقیقه و 55 درجه قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 1710 متر و مساحتی حدود سه کیلومتر مربع است. وجه تسمیه:طبق گفته اهالی در حدود 150 سال پیش ، قناتی در این محل به نام کاظم احداث می گردد که به مرور مورد توجه مردم و خصوصا دامداران قرار می گیرد، نام آبادی نیز برگرفته از نام احداث کننده قنات است. جغرافیای طبیعی: بر اساس نقشه پهنه بندی اقلیمی استان کرمان ، شهر کاظم آباد دارای آب و هوای بری،نیمه خشک و معتدل تا خنک است. میانگین دمای سالانه 15/7 درجه سانتی گراد بوده و میانگین حداکثر و حداقل دما به ترتیب برابر 24/7 و 6/7 درجه سانتی...
ادامه مطلب