کاشمر

کاشمر
نام اصلی این شهر ترشیز است. درگذشته این شهر جزو ولایتی بود به نام بوشت ویا یوشت که غیر از ترشیز، شهر معروف دیگر آن، کندر بوده است. درسال 520 هـ. ق این شهر توسط سلطان سنجر سلجوقی محاصره و غارت شد و پس از این تاریخ، یکی از مراکز مهم فرقه اسماعیلیه گردید. در قرن هشتم هجری، این شهر توسط امیر تیمور گورکانی ویران شد. آثار به جامانده در این شهر متعلق به قرون هفتم و هشتم هجری است. سرو افسانه ای کاشمر در این شهر قرار دارد. شهرستان کاشمر، با پهنه ای حدود 5 هزار کیلومتر مربع، در باختر خراسان رضوی قرار گرفته است. جمعیت شهرستان کاشمر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 ه.ش، 186765 نفر بوده است، که از این ...
ادامه مطلب