کاسه سلخ

کاسه سلخ
کاسه سلخ منطقه اى موسوم به کاسه سلخ در ساحل جنوبى، برهوتى است به طول تقریبى 7 کیلومتر و عرض تقریبى 5 کیلومتر که هیچ پوشش گیاهى در آن وجود ندارد. اینجا عرصه اى است که گویى از حیات و عناصر حیاتى بویى نبرده است. هزاران تپه کوچک و بزرگ مخروطى شکل و اشکال فرسایشى در این عرصه به چشم مى خورد که در اعصار گذشته از زمین جوشیده و در همان حال سفت و بسته شده و تشکیل تپه ماهورهاى متداخل و گسترده اى را داده اند. در عمق این برهوت یک چشمه شفابخش گوگرد از زمین مى جوشد. مجموعه این عوامل نشان مى دهد که در لایه هاى زیرین در منطقه برهوت سلخ مخازن عظیم نفت و گاز وجود دارد. این نقطه از قشم گرچه کمتر از سایر ج...
ادامه مطلب