کاروانسرای پاسنگان قم

کاروانسرای پاسنگان قم
کاروانسرای پاسنگان در عصرصفوی ساخته شد و در دوره های بعد از جمله قاجاریه از آن استفاده می شده است. کاروانسرای پاسنگان در مسیر جاده قم – کاشان و حد فاصل 20 کیلومتری شهر قم قرار دارد. کاروانسرای پاسنگان هم اکنون در شعاع چند صد متری جاده ارتباطی اتوبان قدیم قم به سمت کاشان و در محدوده دشت واقع است. در مجاورت این کاروانسرا آب انبارهایی واقع شده که در هنگام استراحت کاروانیان از آن استفاده می شده است. معماری کاروانسرای پاسنگان این کاروانسرا به شکل مربع 50 در 50 متر و به صورت چهار ایوان بنا شده که چهارگوشه بنا چهار برج نیم دایره و در طرفین ورودی ساختمان یدده طاقنمای تزئینی بنا ساخته است. در ک...
ادامه مطلب