کاروانسرای لات

کاروانسرای لات
کاروانسرای لات کنار راه رشت قزوین در دهستان سراوان و در نزدیکی امامزاده هاشم قرار دارد و به کاروانسرای شاه عباسی مشهور است. رابینو می نویسد این کاروانسرا در زمان حکمرانی منوچهر خان معتمد الدوله حکمران گیلان و به هنگامی که فتحعلی شاه فرمان مرمت جاده رشت- قزوین را صادر کرد ساخته شد. (,رابینو ,1357ص283 )در سال های اخیر این کاروانسرا بنحو مطلوبی باز سازی شده است.
ادامه مطلب