کاخ موزه گرگان

کاخ موزه گرگان
کاوش های گوناگون در تپه های باستانی باعث شد تا موزه گرگان اولین بار در سال 1343 در کاخ خانواده پهلوی در پارک شهر گرگان با 152 قطعه از آثار مختلف شروع به فعالیت نماید که تا سال 1361 خورشیدی دایر بوده است. کاخ شهر گرگان یکی از 12 کاخ پهلوی در کشور و محل اقامت ایشان در منطقه بوده است که پس از مرمت به موزه گرگان تبدیل شد. این بنا در دو طبقه به سبک اروپایی و به دستور رضاخان در سال 1317 در کنار مجموعه ای از ساختمان های اداری ساخته شد. این کاخ موزه با پیشینه 70 ساله، به عنوان بیست و چهارمین موزه کشور و نخستین موزه شمال کشور مطرح می باشد که به ثبت ملی رسیده و با مرمت و بازسازی در اردیبهشت سال 88، مجدد...
ادامه مطلب