کاخ خسرو

کاخ خسرو
در حاشیه شمالی شهر کنونی قصرشیرین و در نزدیکی آتشکده چهار قابی، ویرانه های قصر خسرو پرویز دیده می شود. این بنا در جهت شرقی ـ غربی و به ابعاد 98*285 متر بر روی مصطبه ای به ارتفاع هشت متر ساخته شده است. راه ورود به داخل بنا از طریق پلکان صورت می گرفت. در قسمت شرقی بنا، تالار ستون دار مستطیل شکلی دیده می شود و سقف آن به وسیله طاق های آجری پوشش داده شده است. در پشت این تالار، اتاق گنبددار بزرگی قرار دارد و راه ورود به آن از طریق درگاهی که در قسمت غربی تالار ایجاد شده است، صورت می گیرد. در شمال و جنوب اتاق گنبددار، اتاق های مستطیل شکلی وجود دارد که از طریق اتاق گنبددار قابل دسترسی بوده اند. هم چنین...
ادامه مطلب