چهل منبران

محرم در استان گیلان
محرم در استان گیلان
مراسم ماه محرم در استان گیلان کم و بیش شبیه آن چیزی است که در پایتخت برگزار می شود. یعنی سیاهپوشی مردم و علم گردانی و دستجات عزاداری که کوچه پس کوچه های شهر را از روز اول محرم تا پایان روز سیزدهم دور می زنند و نوحه خوانی می کنند. علم بندی در گیلان که از یک روز مانده به ماه محرم تا روز هفتم این ماه در مناطق شهری و روستایی برگزار می شود. در این مراسم مردم پرچم های سیاه را بالای سردر مساجد و گنبدهای آن نصب می کنند و اگر خوب نگاه کنید، خانه های زیادی را می بینید که پرچم های سیاه را مقابل در خانه نصب کرده اند. اما گیلانی ها، وقتی به مراسم نذری دادن می رسند، آداب و رسوم متفاوتی دارند. در این م...
ادامه مطلب