پایانه مسافرتی بیهقی

ترمینال بیهقی تهران
ترمینال بیهقی در مهر ماه سال 1370 به دستور شهردار وقت تهران از شرکت نوسازی عباس آباد به معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران واگذار شد. ترمینال بیهقی در گذشته با نام ترمینال آرژانتین نیز شناخته میشده است. در ترمینال بیهقی، این امکان برای مسافران فراهم شده است تا با استفاده از خدمات8 شرکت مسافربری به 55 شهر کشور از جمله اصفهان، اهواز، مشهد، رشت، خرم آباد، اراک، همدان و تبریز و سه کشور ترکیه، سوریه و عراق سفر کنند. این پایانه ٰدر دی ماه همان سال به عنوان ترمینال، در اختیار سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران قرار گرفت. این پایانه و پارک سوار در 22 بهمن 1370 با مساحتی در حدود 13/5 ...
ادامه مطلب