هواپیمایی ایران ایرتور

هواپیمایی ایران ایرتور
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور یک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است که در سال 1351 توسط ایران ایر راه‌اندازی شد. خطوط هوایی آن میان تهران و دیگر شهرهای ایران و چند کشور آسیای میانه برجا است. پایگاه اصلی آن فرودگاه بین‌المللی مشهد است. این شرکت هر هفته بیش از 500 پرواز داخلی و خارجی دارد. شناسه:  AIR TOUR ایکائو: IRB یاتا: B9 قطب: فرودگاه مهرآباد، شهید هاشمی نژاد مشهد شهرهای کانونی: شهید بهشتی اصفهان،  شهید دستغیب شیراز، فرودگاه بین‌المللی دبی تاریخچه هواپیمایی ایران ایرتور ایران ایرتور از سال 61 نسبت به برقراری تورهای منظمی در مسیر مشهد مقدس اقدام و استقبال از این تورها ب...
ادامه مطلب